top of page
logo.png
publiek

01 publiek

commercieel

02 commercieel

residentieel

03 residentieel

speciaal & pers

04 speciaal & pers

team

05 team

Pieter Daenen, Landschapsarchitect, is oprichter en zaakvoerder van BuroLandschap bvba. In 2008 start Pieter de firma “Pieter Daenen Landschapsarchitectuur” om in 2014 van naam te veranderen, namelijk BuroLandschap. Pieter zorgt voornamelijk voor het creatieve denk- en tekenwerk. 

 

In 2015 is Jasper Goffin, Master in de Geografie, in dienst getreden. Voorheen heeft hij 6 jaar gewerkt als projectmanager bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Jasper is gespecialiseerd in ecosystemen gaande van bodems en water tot fauna en flora. Daarnaast heeft hij een sterke interesse in architectuur en bouwkunde, waarin hij ondertussen al heel wat ervaring heeft opgedaan.

 

In 2016 werd het team van BuroLandschap versterkt met ingenieur Ivo Brouns. Ivo is ingenieur in de bouw en is betrokken bij de technische uitvoering van de omgevingsplannen, gaande van de opmaak van technische tekeningen tot het opstellen van uitvoeringsdossiers.

Sebastiaan Thys, stedenbouwkundig landschapsarchitect, is de laatste nieuwe aanwinst van het team. Zijn talenten verruimen de blik van BuroLandschap.

missie

06 missie

Het team van BuroLandschap heeft ondertussen heel wat projecten ontworpen en gecreëerd die nodig waren om tot hun huidige visie te komen,

namelijk de ‘essentie van  de ruimte’ :  EENVOUD - NATUUR - NUT - CULTUUR 

 

BuroLandschap wil daarbij eerst kijken naar de aanwezige elementen in de natuurlijke omgeving. 

De combinatie van private ruimtes, die een bron zijn van lokale kennis, en de publieke ruimtes met een eerder stedelijke, culturele context, blijft Pieter een verrijking vinden.

“Onze visie op de particuliere tuin is bijvoorbeeld om het aanwezige natuurpalet te gebruiken en  te laten heropleven. Hierbij streven we naar een volledig ecologische tuin die toch aansluit en passend is voor elk individu.”