top of page
logo.png
publiek

01 publiek

commercieel

02 commercieel

residentieel

03 residentieel

speciaal & pers

04 speciaal & pers

team

05 team

Pieter Daenen, Landschapsarchitect, is oprichter en zaakvoerder van BuroLandschap bvba. In 2008 start Pieter de firma “Pieter Daenen Landschapsarchitectuur” om in 2014 van naam te veranderen, namelijk BuroLandschap. Pieter zorgt voornamelijk voor het creatieve denk- en tekenwerk. 

 

In 2015 is Jasper Goffin, Master in de Geografie, in dienst getreden. Voorheen heeft hij 6 jaar gewerkt als projectmanager bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Jasper is gespecialiseerd in ecosystemen gaande van bodems en water tot fauna en flora. Daarnaast heeft hij een sterke interesse in architectuur en bouwkunde, waarin hij ondertussen al heel wat ervaring heeft opgedaan.

 

In 2016 werd het team van BuroLandschap versterkt met ingenieur Ivo Brouns. Ivo is ingenieur in de bouw en is betrokken bij de technische uitvoering van de omgevingsplannen, gaande van de opmaak van technische tekeningen tot het opstellen van uitvoeringsdossiers.

Sebastiaan Thys, stedenbouwkundig landschapsarchitect, is de laatste nieuwe aanwinst van het team. Zijn talenten verruimen de blik van BuroLandschap.

missie

06 missie

Het team van BuroLandschap heeft ondertussen heel wat projecten ontworpen en gecreëerd die nodig waren om tot hun huidige visie te komen,

namelijk de ‘essentie van  de ruimte’ :  EENVOUD - NATUUR - NUT - CULTUUR 

 

BuroLandschap wil daarbij eerst kijken naar de aanwezige elementen in de natuurlijke omgeving. 

De combinatie van private ruimtes, die een bron zijn van lokale kennis, en de publieke ruimtes met een eerder stedelijke, culturele context, blijft Pieter een verrijking vinden.

“Onze visie op de particuliere tuin is bijvoorbeeld om het aanwezige natuurpalet te gebruiken en  te laten heropleven. Hierbij streven we naar een volledig ecologische tuin die toch aansluit en passend is voor elk individu.”

BuroLandschap, zoekt met zijn innovatieve ontwerpen naar de juiste tussenstap tussen mens en NATUUR. In particuliere context vinden we meestal geen historische achtergrond terug, maar ligt de focus voornamelijk op de omliggende vegetatie en de mensen in de omgeving. Zo kan in het concept NUT gekoppeld worden aan de plaatselijke CULTUUR.

De mensen zijn los van de natuur. We willen hen juist terug verbinden met de natuur.

BuroLandschap zal dan ook eerder kijken hoe spontane aanwezige vegetaties zich terug kunnen ontwikkelen. Er wordt dan voornamelijk gewerkt met inheemse planten.

“We moeten het niet ver meer zoeken. De natuur moet enkel de kans krijgen om zich voor ons te ontplooien in al haar EENVOUD en schoonheid.”

Ook voor het publieke landschap is die verweving tussen CULTUUR en NATUUR erg belangrijk.

“We moeten het verhaal van vroeger kunnen blijven vertellen om de toekomst te kunnen uitzetten.”

Om oude landschapstuinen te herstellen met historische elementen is natuurlijk heel wat kennis van geschiedenis nodig. Aansluitend hierbij heeft BuroLandschap na een jarenlange samenwerking een partnerschap  afgesloten met het kasteeldomein van Hex. Kennis over de teelt van oude, vergeten groenten en kruiden, en beheer zonder pesticiden wordt gedeeld en verwerkt in projecten over het hele land.

 

Contact

07 contact

info@burolandschap.be

Tel: +32 479 845 084

Lombaardstraat 16/2 , 3500 Hasselt

bottom of page