top of page

be-MINE – Beringen

Masterplan voormalige mijnsite Beringen.

BuroLandschap werd hier gevraagd om een visieplan te schrijven voor het volledige landschap. De mijnsite van Beringen werd in 1993 integraal beschermd als erfgoed. Het is de enige mijnsite in Limburg waar het industriële hart van de steenkoolmijn bewaard werd.

Onder de noemer be-MINE wordt de site nu herbestemd als een toeristisch-recreatief project. Er werd door BuroLandschap een visie opgesteld voor de herbestemming van 32 hectare mijnterrein.

Er is een nood om de buitenruimte van de verschillende deelprojecten op de site af te stemmen en te streven naar uniformiteit in de open ruimte. De visie suggereert een robuuste en natuurlijke inrichting van de open ruimte op de site, aansluitend bij de industriële sfeer van de mijngebouwen en het omliggende landschap. Bij het inrichten van de open ruimte wordt gestreefd naar maximaal behoud van de aanwezige, spontaan ontwikkelde natuur en mijnrelicten, en dit in samenhang met de toegankelijkheid voor bezoekers.

 

Locatie :                       Beringen

Opdrachtgever :         be-MINE / UAU-architecten

Team :                           BuroLandschap & UAU-architecten

Oppervlakte :              6.5 ha

Periode :                      2016

Status :                        Gerealiseerd

bottom of page