top of page

Landschappelijke tuin Zuid-Limburg

Deze tuin bevindt zich in een glooiend landschap rond een hedendaagse villa. De uitdaging voor BuroLandschap was hier om een mooie verbinding te maken van de siertuin naar het omliggende landschap. Deze doelstelling werd bereikt door het aanplanten van bakens kruidachtige vegetaties. De siertuin omvat ook een aparte tuinkamer met een mengeling van wilde en gecultiveerde bloemen waar een zwembad werd ingebed. Verderop wordt een overgang gemaakt naar een typische landschapstuin met grasland en planten, met een link naar de natuur.

Het geheel wordt geflankeerd door een oude moestuin, een ezelweide en bloemrijk hooiland.

 

Locatie :                       Zuid-Limburg

Team :                          BuroLandschap & Architect Philippe Dirix

Oppervlakte :             15 ha

Periode :                      2015

Status :                        Gerealiseerd

bottom of page